Overzicht

YICE toegelicht

YICE is niet de zoveelste GRC-tool maar is vanaf de grond gebouwd op basis van 35 jaar ervaring in het bedrijfsleven. YICE onderscheidt zich op gebied van functionaliteit, veiligheid, flexibiliteit en prijs.

Gebruikers kunnen hun eigen items volgen en beheren via een op rollen gebaseerd dashboard, de YICE-inbox en dagelijkse of wekelijkse e-mails met aandachtspunten, die naar hun zakelijke e-mailadres worden gestuurd. En natuurlijk kan elke gebruiker kiezen voor een Nederlandse of Engelse taalinstelling. Op bedrijfsmiddel, risico en maatregel niveau kunnen evaluatie frequenties worden ingesteld. In aanvulling kan op maatregel niveau tevens een beoordelingsfrequentie worden ingesteld. Eigenaren en reviewers worden 2 weken van tevoren op de hoogte gebracht van de benodigde beoordelingsactiviteiten of als acties achter lopen op de planning.

YICE biedt actieve & intelligente monitoring en geeft invulling aan het principe van agile auditing. Een professionele GRC-tool “kent” immers uw huidige risiconiveaus, het belang van bedrijfsmiddelen, de effectiviteit van maatregelen, openstaande afwijkingen (non-conformiteiten) en lopende (verbeter) acties. Allemaal belangrijke informatie bij het plannen van audits.

Bij het eerste gebruik is YICE leeg en klaar om te worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. Omdat de meeste organisaties niet beginnen met een ‘greenfield’ en waarschijnlijk een andere registratie hebben gebruikt, zoals Excel, biedt YICE een importfunctionaliteit in alle modules. U kunt templates downloaden en vervolgens uw .csv-bestanden uploaden zodat het handmatige werk tot een minimum wordt beperkt. Indien gewenst, ondersteunen wij u graag in dit proces.

YICE is samengesteld uit de onderstaande modules, die met elkaar zijn verbonden. Bovendien heeft YICE verschillende ondersteuningsmodules voor het beheer van configuratie, autorisaties, gebruikersinstellingen, logbestanden, FAQ, etc.

YICE hiërarchie

 • Niveau

  U kunt afzonderlijke niveaus definiëren. In kleine organisaties zal er vaak één niveau zijn, maar u kunt gemakkelijk onderscheid maken tussen meerdere niveaus, bijv. in het geval van een holding met meerdere dochterondernemingen.

 • Bedrijfsmiddel

  Bedrijfsmiddelen zijn alles met waarde voor uw organisatie. Hierbij kunt u denken aan mensen, bedrijfsprocessen, informatie, een kantoorpand, kritieke applicaties en IT-hardware. In YICE kunt u een onbeperkt aantal bedrijfsmiddelen definiëren.

  Bedrijfsmiddel

 • Risico

  Bedrijfsmiddelen zijn onderhevig aan risico’s. In YICE identificeert, analyseert en evalueert u ieder risico (en elke kans) dat samenhangt met uw bedrijfsmiddelen.

 • Maatregel

  Risico’s worden beheerst door het treffen van maatregelen. In YICE zijn de maatregelen gegroepeerd per control framework en categorie. U kunt alle nodige maatregelen definiëren om uw risico’s te beheersen. Per maatregel kunt u een evaluatiefrequentie (2e lijn), beoordelingsfrequentie (3e lijn), volwassenheid, effectiviteit en nog veel meer details instellen. U kunt per maatregel een onbeperkt aantal evaluaties en beoordelingen toevoegen.

  Maatregel

 • Actie

  In YICE kunt u acties aan uzelf of aan een andere YICE-gebruiker toewijzen. Een actie kan op zichzelf staan, kan direct verband houden met een specifieke maatregel of kan nodig zijn om een ​​doelstelling te realiseren.

Profiteer van 35 jaar ervaring

YICE is gebouwd vanuit de praktijk en de dagelijkse uitdagingen van specialisten in diverse bedrijfstakken